தமிழக புதிய இலட்சியம் அமைப்புசாரா கட்டுமான தொழில்கள் சங்கம்
Newஅனைத்து ஓய்வூதியதாரர்களும் தங்களது ஆயுள் சான்றினை 01.04.2023 முதல் இந்த இணையதளம் மற்றும் இ-சேவை மையங்களின் மூலம் சமர்பிப்பதற்கு வசதி செய்யப்பட்டுள்ளது. எனவே அனைத்து ஓய்வூதியதாரர்களும் தங்களது ஆயுள் சா Newசரியான அதார் எண் வழங்காதது, இறப்பு, பிற வாரியங்களில் உறுப்பினராக இருத்தல், 60 வயதை அடைந்தது உள்ளிட்ட காரணங்களுக்காக பதிவின் பலன்கள் நிறுத்திவைக்கப்பட்டுள்ள உறுப்பினர்கள் அது தொடர்பான விவரங்களை தங்கள் Newmaintain 10days
banner 1
banner 2
banner 3
banner 4
22Who We Are

    We, Tamizhaga Puthiya Latchiyam Amaippusara Kattumana Thozhilargal Sangam (TPLAKTS) are the organisation created to extend our service to help the needy people in the growth of their livelihood. We also create awareness about the Government Welfare Schemes. The people eligible to the Government Welfare schemes are either unorganised civil construction workers or unorganised agriculturalworkers is emergence of geographical, regional, social and livelihood issues.

    For instance, the livelihood of the agriculturalists in farming sector is greatly affected because of the failure of monsoons and many other natural calamities. The affected people do not have any alternative source of employment beyond agriculture and its atlied sector. This pathetic situation of the Peasants, drag the women to become construction workers, their husbands as migrant workers and their children turned into child labours instead of going to school. Thus, this collapses and breaks the snrall family system. ln the midst of the boom period of the farming community, our organisation by name

    Tamizhaga Puthiya Latchiyam Amaippusara Kattumana Thozhilargalsangam (TPLAKTSI) blossomed to organise, educate, aware and unite on various government welfare, relief and development schemes and strive to tap the same for their development. ln the same way we not only help the people in the agricultural sector but also to the people in the other small scale industry sectors like Construction Workers, Washer Men, Tailoring Workers, Handicraft Workers, Handloom and Powerloom Weavers, palm Workers. Hair Cutters, Drawing Artists, Jewellery Workers, Street Vendors, Cooking Workers, pottery Workers, Domestic Workers, etc.,

    Thus,Tamizhaga Puthiya Latchiyam Amaippusara Kattumana Thozhilargal saangam (TPIAKTS) was started in 2007 and registered under Tamilnadu State Trade Union Registration Act 1926. lt is governed by a Seven Members Executive Committee(EC). Besides, 21,OOO members are enrolled as General Body (GB) members from the districts of Salem, Namakkal, Dharmapuri, Pudukkottai, Sivagangai, Thirunelveli, Tuticorin, Sivakasi and so on


Pray

Main obiectives:

★ To organise and enrol all the sections and categories of marginalised manualworkers.
★To provide the enrolled persons with Membership Card through District Labour Office.
★ To organise awareness sessions on rights of unorganised manualworkers.
★To create awareness meetings for members on availability of various Government Welfare Schemes.
★ To avail all Government Welfare Schemes for the members.
★To renew the membership card of every member to avoid ineligibility of availing govt. welfare schemes and relief benefits.
★To promote cordial relationship between the unorganised manual workers and employees concerned.
★To collaborate with State Level, National Level and lnternational Level Network Organisations on mobilization of rights, knowledge andresources


Members of NASVI

We are a member of National Association of Street Vendors of lndia (NASVI), New Delhi.
Mrs.Mohana is the Member of Women Wing, NASVI in the State Level and also as an Executive Member in National Leve

Document