தமிழக புதிய இலட்சியம் அமைப்புசாரா கட்டுமான தொழில்கள் சங்கம்
Tamizhaga Puthiya Latchiyam Amaippusara Kattumana Thozhilargal Sangam